polsk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Obsah
Spis treści
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Seznam hodnot
Wykaz danych
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Seznam tabulek
Wykaz tabel
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Příloha
Aneks
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Glosář
Słowniczek
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Seznam pramenů/Bibliografie
Bibliografia
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Index
Indeks
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument