polsk | Fraser - Akademisk | Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse - Indhold og Indeks

Tartalomjegyzék
Spis treści
En oversigt over afhandlingens sektioner eller kapitler i kronologisk rækkefølge
Ábrák listája
Wykaz danych
En oversigt over afhandlingens figurer i kronologisk rækkefølge
Táblázatok listája
Wykaz tabel
En oversigt over afhandlingens tabeller i kronologisk rækkefølge
Függelék
Aneks
Supplerende materiale som er blevet samlet og vedhæftet bagerst i afhandlingen
Szójegyzék
Słowniczek
En alfabetisk oversigt over de tekniske termer og deres definitioner
Bibliográfia
Bibliografia
En systematisk oversigt over bøger og andre citeret værker
Tárgymutató
Indeks
En oversigt over ord eller fraser bagerst i afhandlingen der viser hvor relateret materiale kan findes i et dokument