finsk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

يبدو جليًّا من.... أنّ...
... on nähtävissä, että...
Brugt til at beskrive rå data
كما يبدو جليًّا من...، ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Brugt til at beskrive rå data
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Aineisto viittaa siihen, että...
Brugt til at beskrive rå data
تكشف الأرقامُ أنّ...
Luvut osoittavat, että...
Brugt til at beskrive rå data
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Brugt til at beskrive rå data
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
كما هو متقّع، ...
Kuten ennustettu, ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

تبيّن الإحصائيات أنّ...
Tilastot näyttävät, että...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
وفقاً للإحصائيّات...
Tilastojen mukaan...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
من الناحية الإحصائيّة
Tilastollisesti puhuen...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater