spansk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

يبدو جليًّا من.... أنّ...
A partir de... se puede observar que...
Brugt til at beskrive rå data
كما يبدو جليًّا من...، ...
Como se puede ver en...
Brugt til at beskrive rå data
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Los datos parecen sugerir que...
Brugt til at beskrive rå data
تكشف الأرقامُ أنّ...
La figuras revelan que...
Brugt til at beskrive rå data
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Con base en las figuras se puede notar que...
Brugt til at beskrive rå data
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Varios resultados relevantes fueron...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
... fue asociado positivamente con...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
كما هو متقّع، ...
Como se predijo...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

تبيّن الإحصائيات أنّ...
Las estadísticas muestran que...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
وفقاً للإحصائيّات...
Según las estadísticas,...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
من الناحية الإحصائيّة
Desde el punto de vista estadístico...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater