Græsk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Det kan ses ud fra... at...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Brugt til at beskrive rå data
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Brugt til at beskrive rå data
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Brugt til at beskrive rå data
Figurerne afslører at...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Brugt til at beskrive rå data
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Brugt til at beskrive rå data
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
... var absolut korreleret med...
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Som forudset,...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Statistikkerne viser at...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
I følge statistikkerne...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statistisk set...
Στατιστικά μιλώντας...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater