japansk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Det kan ses ud fra... at...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Brugt til at beskrive rå data
Hvilket kan ses ud fra..., ...
・・・・に見られるように、・・・・
Brugt til at beskrive rå data
Det ser ud til at dataene foreslår at...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Brugt til at beskrive rå data
Figurerne afslører at...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Brugt til at beskrive rå data
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Brugt til at beskrive rå data
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
・・・・という注目すべき結果になった。
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
... var absolut korreleret med...
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Som forudset,...
予想通り、・・・・
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Dette resultat styrker X's påstand om at...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Statistikkerne viser at...
・・・・ということをこの統計は示している。
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
I følge statistikkerne...
統計によると、・・・・
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statistisk set...
統計的に見て、・・・・
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater