polsk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Det kan ses ud fra... at...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Brugt til at beskrive rå data
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Jak można zauważyć na... , ...
Brugt til at beskrive rå data
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Dane te zdają się sugerować, że...
Brugt til at beskrive rå data
Figurerne afslører at...
Dane wykazują, że...
Brugt til at beskrive rå data
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Z danych wynika, że...
Brugt til at beskrive rå data
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Kilka godnych uwagi wyników...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
... var absolut korreleret med...
...był dodatnio skorelowany z...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Som forudset,...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Statistikkerne viser at...
Statystyki pokazują, że...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
I følge statistikkerne...
Według statystyk...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statistisk set...
Statystycznie rzecz biorąc...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater