Thai | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Det kan ses ud fra... at...
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Brugt til at beskrive rå data
Hvilket kan ses ud fra..., ...
จากที่เคยเห็นจาก...
Brugt til at beskrive rå data
Det ser ud til at dataene foreslår at...
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Brugt til at beskrive rå data
Figurerne afslører at...
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Brugt til at beskrive rå data
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Brugt til at beskrive rå data
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
... var absolut korreleret med...
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Som forudset,...
อย่างที่ทำนายไว้...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Dette resultat styrker X's påstand om at...
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Statistikkerne viser at...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
I følge statistikkerne...
ตามสถิติ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statistisk set...
พูดอย่างสถิติ
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater