tyrkisk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Det kan ses ud fra... at...
...'den görülebileceği üzere ...
Brugt til at beskrive rå data
Hvilket kan ses ud fra..., ...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Brugt til at beskrive rå data
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Brugt til at beskrive rå data
Figurerne afslører at...
Sayılar gösteriyor ki ...
Brugt til at beskrive rå data
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Brugt til at beskrive rå data
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
... var absolut korreleret med...
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Som forudset,...
Tahmin edildiği üzere ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Dette resultat styrker X's påstand om at...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Statistikkerne viser at...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
I følge statistikkerne...
İstatistiklere göre ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statistisk set...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater