tysk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Det kan ses ud fra... at...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Brugt til at beskrive rå data
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Wie ... zeigt, ...
Brugt til at beskrive rå data
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Brugt til at beskrive rå data
Figurerne afslører at...
Die Zahlen legen offen, dass...
Brugt til at beskrive rå data
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Brugt til at beskrive rå data
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
... var absolut korreleret med...
... korreliert positiv mit... .
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Som forudset,...
Wie prognostiziert, ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Statistikkerne viser at...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
I følge statistikkerne...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statistisk set...
Rein statistisch gesehen,...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater