ungarsk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Det kan ses ud fra... at...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Brugt til at beskrive rå data
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Amint látható ....
Brugt til at beskrive rå data
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Az adatok alapján ...
Brugt til at beskrive rå data
Figurerne afslører at...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Brugt til at beskrive rå data
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Az ábrákon látható, hogy ...
Brugt til at beskrive rå data
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
... var absolut korreleret med...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Som forudset,...
Ahogy várható volt ....
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Statistikkerne viser at...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
I følge statistikkerne...
A statisztikák szerint ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statistisk set...
Statisztikai szempontból ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater