esperanto | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

It can be seen from… that…
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Brugt til at beskrive rå data
As can be seen from…, …
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Brugt til at beskrive rå data
The data would seem to suggest that…
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Brugt til at beskrive rå data
The figures reveal that…
La ciferoj malkaŝas, ke...
Brugt til at beskrive rå data
From the figures it is apparent that…
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Brugt til at beskrive rå data
Several noteworthy results were…
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
The results of the present study demonstrate that…
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
The number of… has risen/fallen in correlation to…
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...was positively correlated with…
...estis pozitive korelaciita kun...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
As predicted, …
Kiel antaŭdiris,...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
This finding is consistent with X's contention that…
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
This finding reinforces X's assertion that…
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

The statistics show that…
La statistikoj montras, ke...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
According to the statistics…
Laŭ la statistiko...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
When one looks at the statistics, one can see that…
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statistically speaking…
Statistike parolante...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater