dansk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Det kan ses ud fra... at...
Brugt til at beskrive rå data
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Brugt til at beskrive rå data
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Brugt til at beskrive rå data
La ciferoj malkaŝas, ke...
Figurerne afslører at...
Brugt til at beskrive rå data
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Brugt til at beskrive rå data
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...estis pozitive korelaciita kun...
... var absolut korreleret med...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Kiel antaŭdiris,...
Som forudset,...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

La statistikoj montras, ke...
Statistikkerne viser at...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Laŭ la statistiko...
I følge statistikkerne...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statistike parolante...
Statistisk set...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater