italiensk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Brugt til at beskrive rå data
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Come si può osservare da...., ...
Brugt til at beskrive rå data
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
I dati sembrano suggerire che...
Brugt til at beskrive rå data
La ciferoj malkaŝas, ke...
I grafici rivelano che...
Brugt til at beskrive rå data
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Dal grafico si rende evidente che...
Brugt til at beskrive rå data
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Alcuni dati degni di nota sono...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...estis pozitive korelaciita kun...
... è direttamente proporzionale a...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Kiel antaŭdiris,...
Come già annunciato...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

La statistikoj montras, ke...
La statistica mostra che...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Laŭ la statistiko...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statistike parolante...
Parlando in termini statistici...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater