ungarsk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Brugt til at beskrive rå data
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Amint látható ....
Brugt til at beskrive rå data
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Az adatok alapján ...
Brugt til at beskrive rå data
La ciferoj malkaŝas, ke...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Brugt til at beskrive rå data
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Az ábrákon látható, hogy ...
Brugt til at beskrive rå data
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...estis pozitive korelaciita kun...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Kiel antaŭdiris,...
Ahogy várható volt ....
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

La statistikoj montras, ke...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Laŭ la statistiko...
A statisztikák szerint ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statistike parolante...
Statisztikai szempontból ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater