ungarsk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

... on nähtävissä, että...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Brugt til at beskrive rå data
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Amint látható ....
Brugt til at beskrive rå data
Aineisto viittaa siihen, että...
Az adatok alapján ...
Brugt til at beskrive rå data
Luvut osoittavat, että...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Brugt til at beskrive rå data
Lukujen perusteella on selvää, että...
Az ábrákon látható, hogy ...
Brugt til at beskrive rå data
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Kuten ennustettu, ...
Ahogy várható volt ....
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Tilastot näyttävät, että...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Tilastojen mukaan...
A statisztikák szerint ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Tilastollisesti puhuen...
Statisztikai szempontból ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater