dansk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

On peut voir avec... que...
Det kan ses ud fra... at...
Brugt til at beskrive rå data
Comme il peut être vu avec..., ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Brugt til at beskrive rå data
Les informations semblent suggérer que...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Brugt til at beskrive rå data
Les chiffres révèlent que...
Figurerne afslører at...
Brugt til at beskrive rå data
Au regard des chiffres, il est clair que...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Brugt til at beskrive rå data
Plusieurs résultats notables furent...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Une corrélation fut établie entre...et...
... var absolut korreleret med...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Comme prévu, ...
Som forudset,...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Les statistiques montrent que...
Statistikkerne viser at...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Selon les statistiques...
I følge statistikkerne...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statistiquement parlant...
Statistisk set...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater