tjekkisk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
To může být vidět z..., že...
Brugt til at beskrive rå data
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Jak je možno vidět z..., ...
Brugt til at beskrive rå data
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Zdá se, že údaje naznačují...
Brugt til at beskrive rå data
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Čísla ukazují, že...
Brugt til at beskrive rå data
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Z údajů je zřejmé, že...
Brugt til at beskrive rå data
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Výsledky této studie ukazují, že...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
...pozitivně koreloval(a) s...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Jak se dalo předpokládat,...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Dané statistiky ukazují, že...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Podle daných statistických údajů...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Στατιστικά μιλώντας...
Statisticky řečeno...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater