Græsk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Uit ... blijkt dat ...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Brugt til at beskrive rå data
Zoals ... aantoont, ...
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Brugt til at beskrive rå data
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Brugt til at beskrive rå data
De cijfers onthullen dat ...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Brugt til at beskrive rå data
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Brugt til at beskrive rå data
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
... verhoudt zich positief tot ...
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Zoals voorspeld, ...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

De statistieken tonen aan dat ...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Volgens de statistieken ...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statistisch gezien ...
Στατιστικά μιλώντας...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater