hindi | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Uit ... blijkt dat ...
... से पता चलता है कि...
Brugt til at beskrive rå data
Zoals ... aantoont, ...
जैसा कि... में से पता चलता है कि...
Brugt til at beskrive rå data
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
आकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि...
Brugt til at beskrive rå data
De cijfers onthullen dat ...
आकड़ें दिखाते हैं कि...
Brugt til at beskrive rå data
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
आकड़ों मे से साफ पता चलता है कि...
Brugt til at beskrive rå data
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
कई सारे महत्वपर्ण नतीजे थे...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
किए गए अध्ययन के नतीजों को प्रसेतुत करने के लिए
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
... के अंक बढ़े/घटें/वहीं के वहीं रह गए हैं.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
आकडें दिखाते हैं कि... की संख्य... और ... के बीच दुगुनी हो गई है/दुगुनी घट गई है.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
यहाँ अंक स्थिर रूप से... से... तक बढ़/घट रहे हैं.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
... के अंक ... के सहसंबंध में, बढ/घट रहे हैं.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
यह स्पष्ट है कि, ... और... के बीच... के अंक बढे/घटे/वैसे ही रहे हैं.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
... verhoudt zich positief tot ...
... का... के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंध है.
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Zoals voorspeld, ...
पूर्वानुमान के अनुसार,...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
यह नतीजा X के नतीजे से मिलता है.
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
यह नतीजा, X के नतीजे को सिद्ध करता है कि...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
X के नतीजे के बराबर होने के नाते,... और... का सकारात्मक सहसंबंध है.
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

De statistieken tonen aan dat ...
ये आकड़ें हमें दिखाते हैं कि...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Volgens de statistieken ...
आकड़ों के अनुसार
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
अगर आकड़ों को ग़ौर से देखा जाए, तो यह पता चलता है कि...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statistisch gezien ...
आकड़ों के अनुसार
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
आकड़ों को नज़र मे रखते हुए, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
इस अनुसंधन के कई सारे निहितार्थ है...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
इस अध्ययन के कुछ क्रियात्मक निहितार्थ भी हैं. सर्वप्रथम, ...में सहजज्ञ गुण है जो विशेषज्ञों को आसानी से समझ आ सकता है.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater