japansk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Uit ... blijkt dat ...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Brugt til at beskrive rå data
Zoals ... aantoont, ...
・・・・に見られるように、・・・・
Brugt til at beskrive rå data
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Brugt til at beskrive rå data
De cijfers onthullen dat ...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Brugt til at beskrive rå data
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Brugt til at beskrive rå data
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
・・・・という注目すべき結果になった。
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
... verhoudt zich positief tot ...
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Zoals voorspeld, ...
予想通り、・・・・
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

De statistieken tonen aan dat ...
・・・・ということをこの統計は示している。
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Volgens de statistieken ...
統計によると、・・・・
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statistisch gezien ...
統計的に見て、・・・・
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater