portugisisk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Uit ... blijkt dat ...
Pode ser visto de/do/da...que...
Brugt til at beskrive rå data
Zoals ... aantoont, ...
Como pode ser observado em/no/na...
Brugt til at beskrive rå data
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Os dados sugerem que...
Brugt til at beskrive rå data
De cijfers onthullen dat ...
A figura revela que...
Brugt til at beskrive rå data
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Brugt til at beskrive rå data
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Alguns números significativos foram...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
... verhoudt zich positief tot ...
...foi positivamente correlacionado com...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Zoals voorspeld, ...
Como previsto,...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

De statistieken tonen aan dat ...
As estatísticas mostram que...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Volgens de statistieken ...
De acordo com as estatísticas...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statistisch gezien ...
Estatisticamente falando...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater