russisk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Uit ... blijkt dat ...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Brugt til at beskrive rå data
Zoals ... aantoont, ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Brugt til at beskrive rå data
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Brugt til at beskrive rå data
De cijfers onthullen dat ...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Brugt til at beskrive rå data
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Brugt til at beskrive rå data
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
... verhoudt zich positief tot ...
... хорошо сочеталось с ...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Zoals voorspeld, ...
Как мы и предполагали...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

De statistieken tonen aan dat ...
Статистика показывает, что...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Volgens de statistieken ...
Согласно статистике...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statistisch gezien ...
Статистиически...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater