tysk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Uit ... blijkt dat ...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Brugt til at beskrive rå data
Zoals ... aantoont, ...
Wie ... zeigt, ...
Brugt til at beskrive rå data
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Brugt til at beskrive rå data
De cijfers onthullen dat ...
Die Zahlen legen offen, dass...
Brugt til at beskrive rå data
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Brugt til at beskrive rå data
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
... verhoudt zich positief tot ...
... korreliert positiv mit... .
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Zoals voorspeld, ...
Wie prognostiziert, ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

De statistieken tonen aan dat ...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Volgens de statistieken ...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statistisch gezien ...
Rein statistisch gesehen,...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater