vietnamesisk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Uit ... blijkt dat ...
Nhìn vào..., ta có thể thấy...
Brugt til at beskrive rå data
Zoals ... aantoont, ...
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Brugt til at beskrive rå data
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Các dữ liệu cho thấy...
Brugt til at beskrive rå data
De cijfers onthullen dat ...
Các số liệu chỉ ra rằng...
Brugt til at beskrive rå data
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Brugt til at beskrive rå data
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Đáng chú ý là...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
... verhoudt zich positief tot ...
... tỉ lệ thuận với...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Zoals voorspeld, ...
Như dự đoán,...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

De statistieken tonen aan dat ...
Số liệu chỉ ra rằng...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Volgens de statistieken ...
Theo như số liệu cho thấy,...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statistisch gezien ...
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater