dansk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Dall'osservazione dei dati si registra...
Det kan ses ud fra... at...
Brugt til at beskrive rå data
Come si può osservare da...., ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Brugt til at beskrive rå data
I dati sembrano suggerire che...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Brugt til at beskrive rå data
I grafici rivelano che...
Figurerne afslører at...
Brugt til at beskrive rå data
Dal grafico si rende evidente che...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Brugt til at beskrive rå data
Alcuni dati degni di nota sono...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
... è direttamente proporzionale a...
... var absolut korreleret med...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Come già annunciato...
Som forudset,...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

La statistica mostra che...
Statistikkerne viser at...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Secondo quanto emerge dalla statistica...
I følge statistikkerne...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Parlando in termini statistici...
Statistisk set...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater