tjekkisk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Dall'osservazione dei dati si registra...
To může být vidět z..., že...
Brugt til at beskrive rå data
Come si può osservare da...., ...
Jak je možno vidět z..., ...
Brugt til at beskrive rå data
I dati sembrano suggerire che...
Zdá se, že údaje naznačují...
Brugt til at beskrive rå data
I grafici rivelano che...
Čísla ukazují, že...
Brugt til at beskrive rå data
Dal grafico si rende evidente che...
Z údajů je zřejmé, že...
Brugt til at beskrive rå data
Alcuni dati degni di nota sono...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Výsledky této studie ukazují, že...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
... è direttamente proporzionale a...
...pozitivně koreloval(a) s...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Come già annunciato...
Jak se dalo předpokládat,...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

La statistica mostra che...
Dané statistiky ukazují, že...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Podle daných statistických údajů...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Parlando in termini statistici...
Statisticky řečeno...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater