arabisk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
يبدو جليًّا من.... أنّ...
Brugt til at beskrive rå data
・・・・に見られるように、・・・・
كما يبدو جليًّا من...، ...
Brugt til at beskrive rå data
このデータはおそらく・・・・を示している。
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Brugt til at beskrive rå data
この図は・・・・ということを明らかにしている。
تكشف الأرقامُ أنّ...
Brugt til at beskrive rå data
このデータによると、・・・・ということは明白である。
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Brugt til at beskrive rå data
・・・・という注目すべき結果になった。
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
・・・・は確かに・・・・と関係している。
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
予想通り、・・・・
كما هو متقّع، ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
・・・・の発見はXの論点と一致している。
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
この発見はXの主張を強固なものにしている。
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

・・・・ということをこの統計は示している。
تبيّن الإحصائيات أنّ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
統計によると、・・・・
وفقاً للإحصائيّات...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
統計的に見て、・・・・
من الناحية الإحصائيّة
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater