dansk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Det kan ses ud fra... at...
Brugt til at beskrive rå data
・・・・に見られるように、・・・・
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Brugt til at beskrive rå data
このデータはおそらく・・・・を示している。
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Brugt til at beskrive rå data
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Figurerne afslører at...
Brugt til at beskrive rå data
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Brugt til at beskrive rå data
・・・・という注目すべき結果になった。
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
・・・・は確かに・・・・と関係している。
... var absolut korreleret med...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
予想通り、・・・・
Som forudset,...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

・・・・ということをこの統計は示している。
Statistikkerne viser at...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
統計によると、・・・・
I følge statistikkerne...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
統計的に見て、・・・・
Statistisk set...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater