fransk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
On peut voir avec... que...
Brugt til at beskrive rå data
・・・・に見られるように、・・・・
Comme il peut être vu avec..., ...
Brugt til at beskrive rå data
このデータはおそらく・・・・を示している。
Les informations semblent suggérer que...
Brugt til at beskrive rå data
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Les chiffres révèlent que...
Brugt til at beskrive rå data
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Au regard des chiffres, il est clair que...
Brugt til at beskrive rå data
・・・・という注目すべき結果になった。
Plusieurs résultats notables furent...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Une corrélation fut établie entre...et...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
予想通り、・・・・
Comme prévu, ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

・・・・ということをこの統計は示している。
Les statistiques montrent que...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
統計によると、・・・・
Selon les statistiques...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
統計的に見て、・・・・
Statistiquement parlant...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater