kinesisk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
从...可以看出...
Brugt til at beskrive rå data
・・・・に見られるように、・・・・
从...可以看出...
Brugt til at beskrive rå data
このデータはおそらく・・・・を示している。
这些数据可以表明...
Brugt til at beskrive rå data
この図は・・・・ということを明らかにしている。
数据表明...
Brugt til at beskrive rå data
このデータによると、・・・・ということは明白である。
从这些数据可以看出...
Brugt til at beskrive rå data
・・・・という注目すべき結果になった。
几个值得注意的结果是...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
目前研究结果表明...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
...的数字上升/下降/保持不变。
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
与...有关的数据...上升/下降了
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
・・・・は確かに・・・・と関係している。
...和...呈正相关
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
予想通り、・・・・
正如所预测的,...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
・・・・の発見はXの論点と一致している。
这一发现和X的论点是一致的,即...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
この発見はXの主張を強固なものにしている。
此发现进一步确认X的主张,即...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
与X的发现一致,...和...呈正相关
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

・・・・ということをこの統計は示している。
统计数据显示...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
統計によると、・・・・
根据数据统计,...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
通过数据统计,可以看出...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
統計的に見て、・・・・
据数据统计,...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
据统计数据,我们可以推测...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater