tyrkisk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
...'den görülebileceği üzere ...
Brugt til at beskrive rå data
・・・・に見られるように、・・・・
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Brugt til at beskrive rå data
このデータはおそらく・・・・を示している。
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Brugt til at beskrive rå data
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Sayılar gösteriyor ki ...
Brugt til at beskrive rå data
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Brugt til at beskrive rå data
・・・・という注目すべき結果になった。
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
・・・・は確かに・・・・と関係している。
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
予想通り、・・・・
Tahmin edildiği üzere ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
この発見はXの主張を強固なものにしている。
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

・・・・ということをこの統計は示している。
İstatistikler gösteriyor ki ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
統計によると、・・・・
İstatistiklere göre ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
統計的に見て、・・・・
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater