arabisk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

从...可以看出...
يبدو جليًّا من.... أنّ...
Brugt til at beskrive rå data
从...可以看出...
كما يبدو جليًّا من...، ...
Brugt til at beskrive rå data
这些数据可以表明...
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Brugt til at beskrive rå data
数据表明...
تكشف الأرقامُ أنّ...
Brugt til at beskrive rå data
从这些数据可以看出...
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Brugt til at beskrive rå data
几个值得注意的结果是...
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
目前研究结果表明...
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

...的数字上升/下降/保持不变。
العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
与...有关的数据...上升/下降了
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...和...呈正相关
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
正如所预测的,...
كما هو متقّع، ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
这一发现和X的论点是一致的,即...
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
此发现进一步确认X的主张,即...
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
与X的发现一致,...和...呈正相关
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

统计数据显示...
تبيّن الإحصائيات أنّ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
根据数据统计,...
وفقاً للإحصائيّات...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
通过数据统计,可以看出...
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
据数据统计,...
من الناحية الإحصائيّة
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
据统计数据,我们可以推测...
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater