fransk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

从...可以看出...
On peut voir avec... que...
Brugt til at beskrive rå data
从...可以看出...
Comme il peut être vu avec..., ...
Brugt til at beskrive rå data
这些数据可以表明...
Les informations semblent suggérer que...
Brugt til at beskrive rå data
数据表明...
Les chiffres révèlent que...
Brugt til at beskrive rå data
从这些数据可以看出...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Brugt til at beskrive rå data
几个值得注意的结果是...
Plusieurs résultats notables furent...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
目前研究结果表明...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

...的数字上升/下降/保持不变。
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
与...有关的数据...上升/下降了
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...和...呈正相关
Une corrélation fut établie entre...et...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
正如所预测的,...
Comme prévu, ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
这一发现和X的论点是一致的,即...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
此发现进一步确认X的主张,即...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
与X的发现一致,...和...呈正相关
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

统计数据显示...
Les statistiques montrent que...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
根据数据统计,...
Selon les statistiques...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
通过数据统计,可以看出...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
据数据统计,...
Statistiquement parlant...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
据统计数据,我们可以推测...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater