tjekkisk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

从...可以看出...
To může být vidět z..., že...
Brugt til at beskrive rå data
从...可以看出...
Jak je možno vidět z..., ...
Brugt til at beskrive rå data
这些数据可以表明...
Zdá se, že údaje naznačují...
Brugt til at beskrive rå data
数据表明...
Čísla ukazují, že...
Brugt til at beskrive rå data
从这些数据可以看出...
Z údajů je zřejmé, že...
Brugt til at beskrive rå data
几个值得注意的结果是...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
目前研究结果表明...
Výsledky této studie ukazují, že...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

...的数字上升/下降/保持不变。
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
与...有关的数据...上升/下降了
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...和...呈正相关
...pozitivně koreloval(a) s...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
正如所预测的,...
Jak se dalo předpokládat,...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
这一发现和X的论点是一致的,即...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
此发现进一步确认X的主张,即...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
与X的发现一致,...和...呈正相关
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

统计数据显示...
Dané statistiky ukazují, že...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
根据数据统计,...
Podle daných statistických údajů...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
通过数据统计,可以看出...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
据数据统计,...
Statisticky řečeno...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
据统计数据,我们可以推测...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater