japansk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Patrząc na ... można zauważyć, że...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Brugt til at beskrive rå data
Jak można zauważyć na... , ...
・・・・に見られるように、・・・・
Brugt til at beskrive rå data
Dane te zdają się sugerować, że...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Brugt til at beskrive rå data
Dane wykazują, że...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Brugt til at beskrive rå data
Z danych wynika, że...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Brugt til at beskrive rå data
Kilka godnych uwagi wyników...
・・・・という注目すべき結果になった。
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...był dodatnio skorelowany z...
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Jak przewidywałem/przewidziałem...
予想通り、・・・・
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Statystyki pokazują, że...
・・・・ということをこの統計は示している。
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Według statystyk...
統計によると、・・・・
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statystycznie rzecz biorąc...
統計的に見て、・・・・
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater