dansk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Pode ser visto de/do/da...que...
Det kan ses ud fra... at...
Brugt til at beskrive rå data
Como pode ser observado em/no/na...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Brugt til at beskrive rå data
Os dados sugerem que...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Brugt til at beskrive rå data
A figura revela que...
Figurerne afslører at...
Brugt til at beskrive rå data
De acordo com as figuras, é evidente que...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Brugt til at beskrive rå data
Alguns números significativos foram...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Os resultados do presente estudo demostram que...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...foi positivamente correlacionado com...
... var absolut korreleret med...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Como previsto,...
Som forudset,...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

As estatísticas mostram que...
Statistikkerne viser at...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
De acordo com as estatísticas...
I følge statistikkerne...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Estatisticamente falando...
Statistisk set...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater