nederlandsk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Pode ser visto de/do/da...que...
Uit ... blijkt dat ...
Brugt til at beskrive rå data
Como pode ser observado em/no/na...
Zoals ... aantoont, ...
Brugt til at beskrive rå data
Os dados sugerem que...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Brugt til at beskrive rå data
A figura revela que...
De cijfers onthullen dat ...
Brugt til at beskrive rå data
De acordo com as figuras, é evidente que...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Brugt til at beskrive rå data
Alguns números significativos foram...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Os resultados do presente estudo demostram que...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...foi positivamente correlacionado com...
... verhoudt zich positief tot ...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Como previsto,...
Zoals voorspeld, ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

As estatísticas mostram que...
De statistieken tonen aan dat ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
De acordo com as estatísticas...
Volgens de statistieken ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Estatisticamente falando...
Statistisch gezien ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater