finsk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Din faptul că...reiese...
... on nähtävissä, että...
Brugt til at beskrive rå data
După cum putem observa din...,....
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Brugt til at beskrive rå data
Datele par să sugereze faptul că...
Aineisto viittaa siihen, että...
Brugt til at beskrive rå data
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Luvut osoittavat, että...
Brugt til at beskrive rå data
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Brugt til at beskrive rå data
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...a fost corelat pozitiv cu...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
După cum am anticipat,...
Kuten ennustettu, ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Statisticile demonstrează faptul că...
Tilastot näyttävät, että...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Conform statisticilor...
Tilastojen mukaan...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Din punct de vedere statistic...
Tilastollisesti puhuen...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater