polsk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Din faptul că...reiese...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Brugt til at beskrive rå data
După cum putem observa din...,....
Jak można zauważyć na... , ...
Brugt til at beskrive rå data
Datele par să sugereze faptul că...
Dane te zdają się sugerować, że...
Brugt til at beskrive rå data
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Dane wykazują, że...
Brugt til at beskrive rå data
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Z danych wynika, że...
Brugt til at beskrive rå data
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Kilka godnych uwagi wyników...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...a fost corelat pozitiv cu...
...był dodatnio skorelowany z...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
După cum am anticipat,...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Statisticile demonstrează faptul că...
Statystyki pokazują, że...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Conform statisticilor...
Według statystyk...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Din punct de vedere statistic...
Statystycznie rzecz biorąc...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater