Thai | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Din faptul că...reiese...
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Brugt til at beskrive rå data
După cum putem observa din...,....
จากที่เคยเห็นจาก...
Brugt til at beskrive rå data
Datele par să sugereze faptul că...
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Brugt til at beskrive rå data
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Brugt til at beskrive rå data
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Brugt til at beskrive rå data
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...a fost corelat pozitiv cu...
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
După cum am anticipat,...
อย่างที่ทำนายไว้...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Statisticile demonstrează faptul că...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Conform statisticilor...
ตามสถิติ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Din punct de vedere statistic...
พูดอย่างสถิติ
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater