dansk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Это можно предположить, исходя из того, что...
Det kan ses ud fra... at...
Brugt til at beskrive rå data
Как можно заметить, исходя из..., ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Brugt til at beskrive rå data
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Brugt til at beskrive rå data
Цифровые данные обнаруживают, что...
Figurerne afslører at...
Brugt til at beskrive rå data
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Brugt til at beskrive rå data
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
... хорошо сочеталось с ...
... var absolut korreleret med...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Как мы и предполагали...
Som forudset,...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Статистика показывает, что...
Statistikkerne viser at...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Согласно статистике...
I følge statistikkerne...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Статистиически...
Statistisk set...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater