engelsk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

A partir de... se puede observar que...
It can be seen from… that…
Brugt til at beskrive rå data
Como se puede ver en...
As can be seen from…, …
Brugt til at beskrive rå data
Los datos parecen sugerir que...
The data would seem to suggest that…
Brugt til at beskrive rå data
La figuras revelan que...
The figures reveal that…
Brugt til at beskrive rå data
Con base en las figuras se puede notar que...
From the figures it is apparent that…
Brugt til at beskrive rå data
Varios resultados relevantes fueron...
Several noteworthy results were…
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Los resultados del presente estudio demuestran que...
The results of the present study demonstrate that…
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
... fue asociado positivamente con...
...was positively correlated with…
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Como se predijo...
As predicted, …
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
This finding is consistent with X's contention that…
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
This finding reinforces X's assertion that…
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Las estadísticas muestran que...
The statistics show that…
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Según las estadísticas,...
According to the statistics…
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
When one looks at the statistics, one can see that…
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Desde el punto de vista estadístico...
Statistically speaking…
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater