tjekkisk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

A partir de... se puede observar que...
To může být vidět z..., že...
Brugt til at beskrive rå data
Como se puede ver en...
Jak je možno vidět z..., ...
Brugt til at beskrive rå data
Los datos parecen sugerir que...
Zdá se, že údaje naznačují...
Brugt til at beskrive rå data
La figuras revelan que...
Čísla ukazují, že...
Brugt til at beskrive rå data
Con base en las figuras se puede notar que...
Z údajů je zřejmé, že...
Brugt til at beskrive rå data
Varios resultados relevantes fueron...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Výsledky této studie ukazují, že...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
... fue asociado positivamente con...
...pozitivně koreloval(a) s...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Como se predijo...
Jak se dalo předpokládat,...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Las estadísticas muestran que...
Dané statistiky ukazují, že...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Según las estadísticas,...
Podle daných statistických údajů...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Desde el punto de vista estadístico...
Statisticky řečeno...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater