arabisk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Det framgår av ... att ...
يبدو جليًّا من.... أنّ...
Brugt til at beskrive rå data
Enligt vad som framgår av ..., ...
كما يبدو جليًّا من...، ...
Brugt til at beskrive rå data
Uppgifterna verkar antyda att ...
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Brugt til at beskrive rå data
Siffrorna avslöjar att ...
تكشف الأرقامُ أنّ...
Brugt til at beskrive rå data
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Brugt til at beskrive rå data
Några anmärkningsvärda resultat är ...
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Resultaten från denna studie visar på att ...
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
... var positivt korrelerade med ....
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Som förutspått, ...
كما هو متقّع، ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Statistiken visar att ...
تبيّن الإحصائيات أنّ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Enligt statistiken ...
وفقاً للإحصائيّات...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Rent statistiskt sett ...
من الناحية الإحصائيّة
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater