vietnamesisk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Det framgår av ... att ...
Nhìn vào..., ta có thể thấy...
Brugt til at beskrive rå data
Enligt vad som framgår av ..., ...
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Brugt til at beskrive rå data
Uppgifterna verkar antyda att ...
Các dữ liệu cho thấy...
Brugt til at beskrive rå data
Siffrorna avslöjar att ...
Các số liệu chỉ ra rằng...
Brugt til at beskrive rå data
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Brugt til at beskrive rå data
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Đáng chú ý là...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Resultaten från denna studie visar på att ...
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
... var positivt korrelerade med ....
... tỉ lệ thuận với...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Som förutspått, ...
Như dự đoán,...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Statistiken visar att ...
Số liệu chỉ ra rằng...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Enligt statistiken ...
Theo như số liệu cho thấy,...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Rent statistiskt sett ...
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater