tjekkisk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
To může být vidět z..., že...
Brugt til at beskrive rå data
จากที่เคยเห็นจาก...
Jak je možno vidět z..., ...
Brugt til at beskrive rå data
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Zdá se, že údaje naznačují...
Brugt til at beskrive rå data
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Čísla ukazují, že...
Brugt til at beskrive rå data
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Z údajů je zřejmé, že...
Brugt til at beskrive rå data
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Výsledky této studie ukazují, že...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
...pozitivně koreloval(a) s...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
อย่างที่ทำนายไว้...
Jak se dalo předpokládat,...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Dané statistiky ukazují, že...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
ตามสถิติ...
Podle daných statistických údajů...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
พูดอย่างสถิติ
Statisticky řečeno...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater