finsk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

To může být vidět z..., že...
... on nähtävissä, että...
Brugt til at beskrive rå data
Jak je možno vidět z..., ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Brugt til at beskrive rå data
Zdá se, že údaje naznačují...
Aineisto viittaa siihen, että...
Brugt til at beskrive rå data
Čísla ukazují, že...
Luvut osoittavat, että...
Brugt til at beskrive rå data
Z údajů je zřejmé, že...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Brugt til at beskrive rå data
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Výsledky této studie ukazují, že...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...pozitivně koreloval(a) s...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Jak se dalo předpokládat,...
Kuten ennustettu, ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Dané statistiky ukazují, že...
Tilastot näyttävät, että...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Podle daných statistických údajů...
Tilastojen mukaan...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statisticky řečeno...
Tilastollisesti puhuen...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater