Græsk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

To může být vidět z..., že...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Brugt til at beskrive rå data
Jak je možno vidět z..., ...
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Brugt til at beskrive rå data
Zdá se, že údaje naznačují...
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Brugt til at beskrive rå data
Čísla ukazují, že...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Brugt til at beskrive rå data
Z údajů je zřejmé, že...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Brugt til at beskrive rå data
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Výsledky této studie ukazují, že...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...pozitivně koreloval(a) s...
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Jak se dalo předpokládat,...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Dané statistiky ukazují, že...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Podle daných statistických údajů...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statisticky řečeno...
Στατιστικά μιλώντας...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater