japansk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

To může být vidět z..., že...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Brugt til at beskrive rå data
Jak je možno vidět z..., ...
・・・・に見られるように、・・・・
Brugt til at beskrive rå data
Zdá se, že údaje naznačují...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Brugt til at beskrive rå data
Čísla ukazují, že...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Brugt til at beskrive rå data
Z údajů je zřejmé, že...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Brugt til at beskrive rå data
Některé pozoruhodné výsledky byly...
・・・・という注目すべき結果になった。
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Výsledky této studie ukazují, že...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...pozitivně koreloval(a) s...
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Jak se dalo předpokládat,...
予想通り、・・・・
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Dané statistiky ukazují, že...
・・・・ということをこの統計は示している。
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Podle daných statistických údajů...
統計によると、・・・・
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statisticky řečeno...
統計的に見て、・・・・
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater